Prezenční - bakalářské studium

Prezenční neboli denní studium je, podobně jako na veřejných školách, základním typem studia, které navazuje na středoškolské vzdělání a ke kterému patří i bohatý studentský život. Studenti prezenčního studia mohou využít nadstandardní cenově dostupné ubytování na kolejích VŠP.

 

Studijní program Ekonomika a management

Garant studijního programu Ekonomika a management: prof.  Ing. Z. Mikoláš, CSc.
 
 

Prezenční bakalářské studium (3 roky, 6 semestrů)

Studijní obory prezenčního studia:

  • Podnikání
  • Podnikání a management v obchodu
  • Informatika a internet v podnikání

 


Studijní obor Podnikání

Garant oboru: prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.

Studijní obor vyplňuje znalostní segment mezi studijními obory ekonomika podniku a management. Staví na ekonomickém myšlení orientovaném na podnikání, které je rozvinuto o související poznatky psychologie, sociologie a managementu. Současně obor akcentuje i exaktní myšlení založené na kvantitativních metodách a informačních systémech. Výrazným aspektem oboru je rovněž problematika financování podniků. Vzdělávací proces v bakalářském oboru Podnikání je zaměřen na výchovu podnikavých manažerů a podnikatelů, rozvíjení klíčových podnikatelských kompetencí a leadershipu. Obor je profilován zejména na prohlubování soudobých teoretických a praktických požadavků rozvoje malých a středních firem. Ve studiu oboru Podnikání je možné pokračovat na navazujícím magisterském stupni.

 

Uplatnění absolventů

Absolventi studijního oboru Podnikání jsou připraveni působit samostatní podnikatelé v resortech malého a středního podnikání. Absolventi oboru se uplatňují v podnicích všech právních forem, zejména v profesích spojených s řízením podniků se zaměřením na ekonomiku, management a správu. Absolventi se uplatní též v pozicích vedoucích a řídících pracovníků na úrovni nižšího a středního managementu ve větších podnicích či jiných organizací.

 

Studijní obor Podnikání a management v obchodu

Garant oboru: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.

Nosnými disciplínami a středem zájmů oboru jsou jednoduše definovatelné disciplíny – marketing, obchod (nákup a prodej) a logistika. Tedy disciplíny, bez kterých se neobejde žádný sektor podnikání či odvětví národního hospodářství, počínaje výrobou oceli, přes strojírenství či zemědělství a konče obchodem, službami či volnočasovými aktivitami. Toto ostatně potvrzují i citáty dvou významných osobností - Petera Druckera a Benjamina Franklina, vztahující se k dvěma klíčovým pojmům – marketing a obchod. Pokud jde o marketing, tak Peter Drucker prohlásil: "Podnikání má dvě - a pouze dvě - základní funkce: marketing a inovaci. Marketing a inovace plodí výsledky, vše ostatní jsou náklady." Význam obchodu a obchodování potom odráží citát Benjamina Franklina, který říká: "Obchodování ještě nikdy nezruinovalo žádný národ."

 

Uplatnění absolventů

Absolventi budou vykonávat profese spojené s řízením malého a středního obchodního podniku a uplatnit se i ve větších velkoobchodních a maloobchodních firmách a obchodních odděleních podniků na úrovni středního a nižšího managementu. Absolventi budou schopni zastávat funkce, jako jsou obchodní ředitel, obchodní manažer, manažer prodeje, manažer exportu, vedoucí obchodní skupiny, manažer pro klíčové zákazníky, manažer výzkumu trhu. Absolventi budou připraveni působit i jako samostatní podnikatelé zejména ve sféře obchodu a služeb.

 

Studijní obor Informatika a internet v podnikání

Garant oboru: doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

Studijní obor je profesně orientovaný, je pojat jako program praktického informatického a systémového zaměření.

 

Uplatnění absolventů

Absolventi  budou schopni založit malý a střední podnik zaměřený na moderní informační technologie a vykonávat tak profesi samostatného podnikatele v dané specializaci, vykonávat v malém a středním podnikání profesi informačního manažera se znalostí nasazení informačních systémů a informačních technologií ve firmě, přihlížet ke specifikám a zvláštnostem v řízení a provozování jednotlivých procesů informačního podnikání se specializací na elektronické podnikání a elektronický obchod s výhodou uplatnění hlubokých znalostí IS/IT problematiky.