Celoživotní vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání VŠP, a.s., připravuje vzdělávací programy a moduly podle konkrétních požadavků a přání firem a institucí. Naší cílovou skupinou jsou také studenti a absolventi Vysoké školy podnikání, a.s., a senioři. Výuka probíhá ve více než 10 městech České republiky a Slovenské republiky, a to jako semináře s praktickým řešení případových studií, přednášky a odborná soustředění. Nabízíme individuální výuku a kurzy vedoucí k rozvoji celé řady kompetencí včetně jazykových, velikost skupin, ve kterých probíhá výuka je různá, od 3 do nejčastěji 10 – 15 účastníků.

 

Jak se daří naplňovat Vaše očekávání si přijďte ověřit i Vy. Jste zváni nejen k prohlídce našich stránek, ale do našich kurzů. V případě Vašeho zájmu se můžete ihned na volná místa přihlásit. Vaše dotazy nám zašlete na mail czv@vsp.cz.