Тypy kurzů

Mimo rámec akreditovaných studijních programů uskutečňuje vysoká škola také programy celoživotního vzdělávání, které jsou orientovány nejenom na výkon povolání, ale také na všeobecné vzdělávání účastníků. 

 

 

Kurzy orientované na výkon povolání

 

Dané programy jsou realizované ve spolupráci s katedrami školy a jsou adresované dominantě studentům vysoké školy, jsou zaměřené na prohloubení profesní a odborné orientace studentů v oblasti ekonomických reálií podnikatelských přístupů a statisticko-matematické analýzy.

 

 

Jazykové kurzy

 

Nosnou část jazykových programů CŽV tvoří především kurzy angličtiny, které jsou realizované celkově na střediscích školy (Novém Jičíně, Olomouci, Ostravě, Písku, Dvoře Královém) a rovněž přípravné kurzy češtiny, zaměřené na zahraniční posluchače.

 

 

Univerzita třetího věku

 

Univerzita třetího věku je součástí koncepce celoživotního vzdělávání vysoké školy, v jehož rámci jsou realizované kurzy pro účastníky ve vyšší věkové kategorii. Kurzy Univerzity třetího věku jsou zaměřeny na rozšíření znalostí cílové skupiny posluchačů dle jejich potřeb a zájmů.