FAQ - Na co se nás nejčastěji ptáte

Jsou absolventi VŠP jenom podnikateli?

Rozhodně nejsou jen podnikateli. Většina zaujímá pracovní pozice manažerů, obchodníků, realitních makléřů, jednatelů firem, ekonomů, účetních, finančních poradců, IT specialistů, bankovních specialistů, marketingových odborníků, ale i vyšších úředníků státní správy a samosprávy.


Proč studovat na placené VŠP a ne zdarma na veřejné škole?

Naši absolventi vykazují podle nedávného průzkumu nadstandardní příjmy přes 41.000,- Kč měsíčně.

Po absolvování VŠP nebudete nezaměstnanými! Statistika Úřadu práce dokládá, že více než 97 % našich absolventů nachází uplatnění v praxi ihned.

Toho dosahujeme individuálním přístupem ke studentům, výukou pedagogy a odborníky z praxe, propojením výuky s praktickými činnostmi ve firmách.


Kolik se platí za studium?

Školné se liší v případě bakalářského nebo magisterského, prezenčního nebo kombinovaného studia, při roční, semestrální nebo měsíční platbě. Student může rovněž využívat doplňkových služeb (Programové balíčky).
Pro ilustraci: V nadcházejícím AR 2013/2014 zaplatíte za semestr bakalářského prezenčního studia v Ostravě v prvním ročníku 18.990,- Kč, kombinovaného studia 16.400,- Kč.

VŠP poskytuje několik forem stipendií (prospěchová, ubytovací, sociální) a nově zřídila také Studijní fond, jehož prostřednictvím mohou získat talentovaní studenti ze sociálně znevýhodněných rodin příspěvek ve výši 10 – 100 % školného.

 

Jak probíhá přijímací řízení?

Přijímací řízení - bez testů a zkoušek - probíhá formou pohovoru se studijním poradcem. Pohovory organizujeme každý měsíc od dubna do září.


Jak je to s matematikou a angličtinou?

Matematika je u nás přizpůsobena potřebám praxe. Angličtina se vyučuje dva roky. Pro studenty s nižším stupněm znalostí škola nabízí doučovací programový balíček Help.

 

Vaše další otázky adresujte na marek.tomsu@vsp.cz