Katedra informatiky a komunikace

Katedra Aplikované informatiky zabezpečuje studijní obor Informatika a internet v podnikání.

 

Tento studijní obor vychází z požadavku trhu práce na potřebu pracovníků s informatickými znalostmi, prakticky orientovanými manažerskými schopnostmi, včetně komunikačních a jazykových dovedností. Nezbytným požadavkem informační společnosti je dokonalé ovládnutí všech služeb IS/ICT a Internetu s jejich praktickým využitím pro měnící se potřeby trhu výrobků a služeb.

 

Absolventi studijního oboru Informatika a internet v podnikání získají praktické dovednosti a teoretické znalosti z oblasti IS/ICT. Mezi jejich profilové dovednosti patří kromě komunikačních a jazykových znalostí také znalosti informačního managementu, elektronického obchodování, práce s databázemi, vyhledávání a třídění informací pomocí Internetu ve vazbě na podnikatelskou praxi. Obor je ve svých studijních předmětech dále zaměřen na schopnost studentů realizovat teoretické znalosti v konkrétních, životaschopných projektech.

 

Absolventi studijního oboru Informatika a Internet v podnikání mohou:

 

- Pracovat ve funkcích a povoláních informačně ekonomických specialistů, informačních manažerů a vykonávat profese obchodníka v oblasti elektronického obchodu, ekonoma a logistika se znalostí informačních systémů a informačních technologií.

 

- Pracovat jako:

-- programátoři podnikových aplikací,

-- správci IS,

-- analytici nebo architekti IS.