Navazující magisterské studium

Magisterské studium navazuje na bakalářské studium. Přihlásit se na něj mohou jak studenti Vysoké školy podnikání, tak i absolventi jiných škol. Magisterské studium je zaměřené na vysokou kvalitu vzdělávacího procesu a zároveň na uplatnění studentů a absolventů v praxi. Absolventi nemají problém najít práci a patří k nejlépe honorovaným absolventům. Díky praktickému a zároveň univerzálnímu zaměření se uplatňují zejména jako kvalifikovaní a úspěšní podnikatelé, ale též ve výrobních firmách, ve službách, v obchodě, ale i na úřadech a různých institucích i ve finančním sektoru.

 

Délka tohoto studia jsou 4 semestry, tedy dva akademické roky. Studium je zakončeno státní závěrečnými zkouškami z ekonomie, ze dvou odborných předmětů (zaměřených na podnikání, management a ekonomiku podniku) a samotnou obhajobou diplomové práce. Studenti si mohou vybrat v průběhu studia svou profilaci volbou povinně volitelných předmětů, podílem na výzkumných aktivitách VŠP atd. Vysoká škola podnikání nabízí navazující magisterské studium v prezenční i kombinované (dálkové) formě studia.

 

Forma studia

Prezenční – denní studium navazuje na bakalářské studium, ke kterému i nadále patří intenzivní vzdělávání a bohatý studentský život. Výuka probíhá v budově školy v Ostravě.

Kombinovaná - profesně orientované kombinované studium a je určeno zejména zájemcům, kteří chtějí získat vysokoškolské vzdělání při zaměstnání nebo podnikatelské činnosti. 

 

Akreditovaný studijní obor programu Ekonomika a management:

  • Podnikání

 

Studijní plány

 

Studijní obor Podnikání

Uplatnění absolventů

Absolventi studijního oboru Podnikání se uplatní především jako podnikatelé, členové správních rad společností, v manažerských funkcích v soukromých, ale také státních firmách. Významnou oblastí uplatnění budou malé a střední firmy, k jejichž založení a řízení budou mít absolventi VŠP, a.s., oboru Podnikání, všechny předpoklady.

 

Školné

Kompletní informace o školném naleznete v příslušné sekci. Pro akademický rok 2014/2015 je stanovena výše školného:

  • pro prezenční studenty již od 3 333 Kč / měs.
  • pro kombinované studenty již od 3 325 Kč / měs.
    (pozn.: údaje přepočteny z jednorázové roční platby)

 

Proč zvolit VŠP:

  • Nadstandardní uplatnění absolventů.
  • Možnost platby za studium formou splátkového kalendáře.
  • Sleva ze školného pro absolventy bakalářského studijního programu VŠP ve výši 5 000,- Kč.

 

Od akademického roku 2012/2013 je navazující magisterský studijní program, v oboru Podnikání, uskutečňován výhradně v sídle Vysoké školy podnikání, a.s., v Ostravě.

 

Online přihláška

 

Kampaň