Prezenční - navazující magisterské studium

Magisterské prezenční, resp. denní, studium je podobně jako na veřejných školách, základním typem studia, které navazuje na bakalářské studium. Studenti prezenčního studia mohou využít nadstandartní cenově dostupné ubytování na kolejích VŠP.

 

Studijní program Ekonomika a management

Garant studijního programu Ekonomika a management: prof.  Ing. Z. Mikoláš, CSc.
 
 

Navazující magisterské studium (2 roky, 4 semestry)

Studijní obor prezenčního studia:

  • Podnikání

 


Studijní obor Podnikání

Garant oboru: prof. Ing. Z. Mikoláš, CSc.

Studium navazujícího magisterského programu oboru Podnikání předpokládá zvládnutí teoretických poznatků oboru a položení základů pro vytváření praktických dovedností potřebných pro inovativní a konkurenceschopné podnikání a kvalifikovaný výkon řídících funkcí na úrovni středního a vrcholového managementu ve firmách vlastněných jak domácím, tak zahraničním kapitálem. Program studia vyváženě odráží vztahy mezi ekonomickou vysokoškolskou orientací a profesními cíli tak, aby absolvent byl schopen odpovídajícím způsobem aplikovat nabyté znalosti makroekonomie i mikroekonomie, ekonomiky podnikání, managementu a dalších znalostí na sféru řízení, do sociální a personální práce.

 

Cíle studia

Cílem studia navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management, oboru Podnikání, je poskytnout posluchačům daného studijního programu ucelený okruh teoretických i praktických poznatků z makro a mikroekonomie a dalších vědních oborů s důrazem na jejich využitelnost v podnikatelské a podnikové sféře. Absolventi by měli být připraveni také pro vědeckou a pedagogickou činnost se zaměřením na podnikání a management v podmínkách internacionalizované ekonomiky.

 

Uplatnění absolventů

Absolventi navazujícího magisterského studijního oboru Podnikání se uplatní především jako podnikatelé, členové správních rad společností, v manažerských funkcích v soukromých, ale také státních firmách. Významnou oblastí uplatnění budou malé a střední firmy a ve firmách zahraničních investorů, k jejichž založení a řízení budou mít absolventi VŠP, a.s. oboru Podnikání všechny předpoklady. Odborná profilace rovněž umožní absolventům oboru uplatnění v orgánech občanských sdružení a ve stání správě a samosprávě ve funkcích souvisejících s problematikou podnikání, zejména v profesích projektový manažer, poradce apod. Výuka je zajištěna špičkovými pedagogy v oboru Podnikání, kteří mají autoritu jak u akademické veřejnosti, tak v podnikatelské sféře.

 

Navazující magisterský studijní program v oboru Podnikání, realizovaný na VŠP, je jediným takto akreditovaným studijním oborem v České republice. Přesto, že realizován výhradně v sídle Vysoké školy podnikání, a.s., v Ostravě, je zajištěn kvalitní servis pro studenty z celé republiky (VŠP má vlastní studentské koleje, parkoviště, podnikatelský inkubátor, informační servis atd.).