Bakalářské studium

Podmínky přijímacího řízení do 1. ročníku pro akademický rok 2014/2015

= studium od února 2015

Uchazeči o studium na Vysoké škole podnikání, a. s., procházejí procesem přijímacího řízení. Přijímací řízení má podobu motivačního rozhovoru s poradcem pro studium. Cílem je zjistit předpoklady pro studium a motivovanost uchazeče.

Ve vyhlášených termínech přijímacího řízení je s uchazeči realizován jako součást přijímacího řízení vstupní rozhovor, jehož cílem je mimo výše zmíněného také individuální setkání s uchazečem o studium, seznámení se s prostředím školy a personálním zázemím důležitým pro první kontakt uchazeče se školou.

 

 

Termíny přijímacího řízení ke studiu v roce 2014/2015:

Termíny přijímacího řízení:

14.1., 4.2., 11.2. 2015

Jsme Vám k dispozici na telefonu 810 888 800 a e-mailu info@vsp.cz

 

Podmínky přijetí:

Podmínkou pro přijetí ke studiu je úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou (nutno doložit úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení), absolvování přijímacího řízení.  Škola nevyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.

Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení doloží uchazeč nejpozději v den přijímacího řízení.

 

Poplatky za přijímací řízení: 

Za přijímací řízení ke studiu od února hradí uchazeč administrativní poplatek 0,- Kč. Zaplacení poplatku může být realizováno následujícími způsoby:

 

  1. převodem z účtu – viz níže uvedené účty

 

  • č. ú.: 7179179179/2010 vedený u Fio banky, a. s., Nádražní 39, 702 00 Ostrava
    IBAN: CZ6720100000007179179179, BIC (SWIFT): FIOBCZPP
  • č. ú.: 179176179/0300 vedený u ČSOB, a. s., Hollarova 5, 702 00 Ostrava
    IBAN: CZ6903000000000179176179, BIC (SWIFT): CEKOCZPP

 

Variabilní symbol: SIN (identifikační číslo, které uchazeč obdrží v pozvánce na přijímací řízení); Konstantní symbol: 0308

 

2. vkladem v hotovosti na účet v kterékoli pobočce bank – viz výše uvedené účty; Variabilní symbol: SIN (identifikační číslo, které uchazeč obdrží v pozvánce na přijímací řízení); Konstantní symbol: 0179

 

Jako doklad o úhradě slouží výpis z účtu nebo kopie pokladní složenky. Ten je uchazeč povinen předložit před přijímacím řízením (dokladem o úhradě není příkaz k úhradě).

 

Doplňující informace:

V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů týkajících se přijímacího řízení či studia kontaktujte studijní oddělení:

úřední hodiny:
po 09:00 - 11:00 a 13:00 - 14:30
út  09:00 - 11:00 a 13:00 - 14:30
st  09:00 - 11:00 a 13:00 - 14:30
čt  09:00 - 11:00