Programové balíčky

Naše vysoká škola po celou dobu existence  ctí a rozvíjí klientské vztahy se svými studenty. Znamená to, mimo jiného, trvalé přizpůsobování moderním trendům ve vzdělávání, orientaci na kvalitu celého vzdělávacího procesu aj.  Znamená to ale také respektování požadavků a potřeb našich klientů - studentů,  snahu vycházet jim  maximálně vstříc při poskytování služeb, jež jim mají napomoci zvýšit  úspěšnost vlastního studia. 

 

Od akademického roku 2011/2012 jsme proto zavedli  doplňkové programové balíčky. Lze je využívat jednotlivě i v kombinaci a jejich obsah je  vytvořen tak, aby  uživatelům poskytl  potřebné doplňkové  vědomosti a znalosti pro úspěšné završení vysokoškolského studia. Způsob úhrady - zájemce zaplatí jeho cenu jednorázově s první platbou ročního školného dle dispozic konkrétního platebního kalendaře, jenž je součástí Smlouvy o studiu. Pokud nebude balíček zaplacen, student ztrácí nárok na nabízené slevy. V případě malého zájmu o balíčky - nedostatečný počet zájemců - škola je nebude poskytovat s tím, že  přihlášeným studentům, kteří balíčky už zaplatili, VŠP, a.s., vrátí zaplacenou částku po zahájení akademického roku.

 

Programové balíčky: