PROGRAMOVÝ BALÍČEK: EXCELENT

Naše vysoká škola poskytuje vzdělání především zaměstnaným a pracujícím studentům. Uvědomujeme si,  jak je náročné skloubit profesní kariéru s vysokoškolským studiem. Navíc v době, která klade obrovské požadavky na čas a samotné tempo žití. V neposlední řadě mohou nastat neočekávané situace, které naruší zažitý a standardní běh studia a vyžadují individuální přístup k plnění školních povinností. Pro tyto situace nabízíme další programový balíček - Excelent.

 

 

Popis balíčku:

Základním principem balíčku jsou služby individuálního tutora, který asistuje při organizaci studijních povinností a nalézá dostupné nástroje k plnění studijních povinností.

 

Balíček je určen pro:

 • časově zvlášť exponované studenty
  • vrcholové sportovce
  • top manažery
  • rodiče na mateřské dovolené
  • vojáky na zahraničních misích
  • obzvláště vytížené podnikatele aj.

 

 

Obsah balíčku:

 • služby individuálního tutora na 1 rok studia
  • asistence při organizaci návštěv školy a studijních povinností v souladu se studijním řádem a časovými možnostmi studenta

 

Cena balíčku: 14.900,- Kč (rok)

 

 

 

Příklad: 

Ředitel soukromé firmy Stanislav B. stále obtížněji spojoval řízení společnosti  se studijními povinnostmi s rizikem nedokončení studia.

Paní Pavlína V. v průběhu studia otěhotněla a očekávané mateřství jí narušilo časový harmonogram standardního režimu studia.

Oba si proto zakoupili programový balíček Excelent se službami individuálního tutora, který jim návštěvy školy a vlastní studijní povinnosti organizoval v souladu se studijním řádem a jejich časovými možnostmi. Díky tomu mohli ve standardní době úspěšně dostudovat.

 

Důležité sdělení:

Programový balíček nikterak nesnižuje standardní dobu studia a nároky kladené na studenty.