PROGRAMOVÝ BALÍČEK: HELP

Během více než dvanáctileté historie získalo na VŠP vysokoškolské vzdělání přes 6000 studentů.
Mnozí z nich přitom zahajovali studium s velkými obavami, jak zvládnou matematiku a cizí jazyky.
Argumentace typu:
matematika mi nikdy nešla..., na jazyky nemám talent...,  jsem už starý na studium vysoké školy...
řeší programový balíček Help

 

Popis balíčku:

Balíček Help pomáhá studentům 1. ročníku zvládnout matematiku a angličtinu a usnadní přípravu
ke  zkouškám a zápočtům z uvedených předmětů (jak v prezenčním, tak kombinovaném studiu).

Balíček zahrnuje intenzivní kurz ekonomické matematiky a statistiky, kurz angličtiny a přípravu
ke zkouškám z Ekonomie (Mikroekonomie, Makroekonomie).


Obsah balíčku:

  • Kurz anglického jazyka (dva semestry)
  • Intenzivní příprava ke zkouškám z Ekonomické matematiky a Statistiky v podnikání
  • Příprava ke zkouškám z Ekonomie I. a II.

 

 
Cena balíčku: 6.900,- Kč (rok)

 

Poznámka:  Nedotovaná cena všech uvedených kurzů činí 9 700 - Kč. Zakoupením balíčku Help ušetříte více než 2 800 Kč.

 

 

Příklad: 

Student Petr P. chtěl vystudovat naši vysokou školu, měl však obavy z matematiky a angličtiny. Vybral si navíc programový balíček Help za 6.900,- Kč, jehož prostřednictvím úspěšně absolvoval speciální doplňkové kurzy z matematiky, angličtiny a ke státní závěrečné zkoušce. Díky tomuto programu překonal své obavy a úspěšně vystudoval.