Souběžné studium pro studenty VOŠ

Souběžné studium pro studenty VOŠ

Studentům vyšších odborných škol nabízíme souběžné Bakalářské studium již od letního semestru 2014/2015, a to v kombinované formě. Studenti studují na své vyšší odborné škole a zároveň na naší vysoké škole.

 

Souběžné studium VOŠ+VŠP

Délka studia:       1,5 roku (3 semestry)
Začátek studia:    únor 2015 (letní semestr)
Ukončení studia:  květen/červen 2016
Forma studia:      kombinovaná
Dosažený titul:     Bc. (bakalář), možnost plynule pokračovat na Ing.

 

Cena studia:  
poplatek za přijímací řízení: 0 Kč
1. semestr (souběžný na VOŠ+VŠP): 3.900 Kč
2. semestr:  15.600 Kč
3. semestr: 15.600 Kč
poplatek za ISP: 15.000 Kč
celkem: 50.100 Kč


Model výpočtu školného je uveden v platbách po semestrech, dále je možno uhradit školné jednorázově nebo v měsíčních splátkách.

Více informací poskytneme na naší infolince: 810 888 800