Studium od února

Váš časový a finanční bonus!
Školné od 1.750 Kč / měsíčně

 

Tato nabídka platí pro standardní 3leté bakalářské studium a 2leté navazující magisterské studium. 

 

Bakalářský studijní program (Bc.)
- délka studia: 3 roky (šest semestrů)
- akreditovaný studijní obor: Podnikání
- kombinovaná forma

- místo: Ostrava, Brno, Pardubice

Výhody:

 • Zahájení studia již v únoru
  (standardní zahájení: září 2015)
 • Extra bonus – sleva ze školného
  10.000 Kč!
  (sleva bude odečtena ze školného
  v 2. semestru I. ročníku)
 • Poplatek za přijímací řízení: 0 Kč
  (standardní poplatek 500 Kč)


Průběh přijímacího řízení:
pouze formou motivačního pohovoru.

Termíny přijímacího řízení:
14.1., 4.2., 11.2. 2015

 

Bližší informace na Infolince:
810 888 800Podmínky přijímacího řízení (Bc.)

e-přihláška

 

 

 

 

                 

Navazující magisterský studijní program (Ing.)
- délka studia: 2 roky (čtyři semestry)
- akreditovaný studijní obor: Podnikání
- kombinovaná forma

- místo: Ostrava

Výhody:

 • Zahájení studia již v únoru
  (standardní zahájení: září 2015)
 • Extra bonus – sleva ze školného
  10.000 Kč!
  (sleva bude odečtena ze školného
  v 2. semestru I. ročníku)
 • Poplatek za přijímací řízení: 0 Kč
  (standardní poplatek 500 Kč)

 

Průběh přijímacího řízení:
formou ústní zkoušky.

Termíny přijímacího řízení:
15.1., 5.2., 12.2. 2015

 

Bližší informace na infolince:
810 888 800Pravidla přijímacího řízení (Ing.)

e-přihláška

 

 

 

 

 

 

Pozn.:
Uvedená nabídka platí v případě naplnění studijní skupiny: min. 28 studentů.

 

Studujte od února