Trumfy pro VŠP

  1. Kvalitní vysokoškolské, profesně orientované tříoborové bakalářské (Bc.) a inženýrské vzdělání (Ing.) - v prezenční i kombinované formě.
  2. Přívětivé, kolegiální studijní prostředí s proklientským přístupem, minimalizací stresů a spoustou doplňkových služeb.
  3. Přijímací řízení od dubna do října každý měsíc formou motivačního rozhovoru se studijním poradcem (tedy bez zkoušení a testů).
  4. Hodnotná praktická příprava ve firmách, a to i v zahraničních prostřednictvím výměnného programu  LLP/Erasmus.
  5. Podnikatelský inkubátor pro inovativní nápady a jejich realizaci.
  6. Vlastní vysokoškolské koleje, systém stipendií.
  7. Tým profesorů, docentů a ostatních pedagogů se zkušenostmi z podnikání.
  8. Nadstandardní technické vybavení a důstojné akademické výukové prostředí.
  9. Individuální přístup pedagogů a osobní výběr zaměření studia prostřednictvím specializací.
  10. „Nepřipravuje“ chudé a nezaměstnané.

 

Studium na VŠP je ale také vysoce efektivní. Z průzkumu Univerzity Karlovy a společnosti  Profesia CZ vyplývá, že průměrná mzda absolventa VŠP je 41.000,- Kč. Proto přepočtená návratnost investice na pětileté prezenční (denní) studium (Ing.) je pouhých 3,27 roku, na kombinované (při zaměstnání) studium dokonce jen cca jeden rok.